een paar testen voor ADD / ADHD


deze testen zijn geen medische evaluatie en geven geen zekerheid of je al dan niet ADD hebt

ze zijn enkel bedoeld als aanzet om over jezelf na te denken

lúthien tinúviel

ASRS Adult Self Report Scale (6 vragen)

deze World Health Organisation test is heel kort maar schijnt vrij goed AD(H)D te voorspellen


Amen Clinics ADD test (76 vragen) - geeft uitslag over al dan niet kans op AD(H)D

Amen Clinics Brain Type test (101 vragen) - geeft een waarschijnlijkheid per AD(H)D subtype

ik ben zelf niet zo weg van dr amen; hij staat met zijn diagnosemethode - spect scans - en eigen indeling in ADD subtypes alleen in de psychiatrie ... bovendien vind ik zijn aanpak vrij commercieel

maar oordeel zelf!